O projektu

Živel strip! Živela animacija! je izviren mednarodni projekt na področju stripa in animiranega filma, ki smo ga pri Stripburgerju zasnovali skupaj z združenjem Viva Comix iz Pordenona. V Sloveniji ga bomo v letu 2024 v realizirali že osemmnajstič zapored.  Partnerji projekta so revije Ciciban, Cicido in Pil, mednarodni festival animiranega filma Animateka, Društvo Slon, Knjižnica Otona Župančiča, Divja misel, Center Rog in Klub Marindolus Kranj.

Namen projekta je spodbujanje stripovske ustvarjalnosti in branja, ustvarjanja na področju animiranega filma ter popularizacija strip in animiranega filma. V zadnjih edicijah projekta se je na poziv za strip in animacije odzvalo v povprečju 600 učencev in dijakov iz Slovenije.

Projekt je sestavljen iz več faz oz. sklopov aktivnosti:

1. NATEČAJ ZA STRIP IN ANIMACIJO za učence in dijake iz Slovenije in Furlanije-Julijske krajine
Natečaj vključuje predstavitev slovenskega in italijanskega avtorja s področja stripa in/ali animacije ter njunih izbranih likov, udeleženci natečaja pa si lahko poleg predlaganih tem, ki se navezujejo na delo predstavljenih avtorjev, izberejo tudi temo po lastni izbiri.

2. RAZSTAVI
Razstavni del projekta vključuje razstavo del predstavljenih avtorjev in razstavo del prispelih na natečaj; razstavi bosta ločeni in bosta izvedeni v Sloveniji in Italiji.

3. ANIMIRANI FILM
Program animiranega filma bo obsegal: predstavitev zmagovalnih del udeležencev (izbor) ob odprtju razstave v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani.

4. DELAVNICE
V okviru projekta izvajamo različne stripovske delavnice v sodelovanju z različnimi kulturnimi institucijami.

5. IZDAJA MINI STRIPA
Projekt vključuje izdajo mini stripovskega albuma, ki ga prejmejo vsi udeleženci natečaja.

6. SPOZNAVANJE S STRIPOM IN Z NJIHOVIMI USTVARJALCI
Zasnovali smo tudi program Stripovska srečanja, kjer avtorji predavajo o zakonitostih stripa ali o stripu govorijo skozi prikaz lastnih del. Program se prilagaja različnim starostnim skupinam, izvajamo pa ga v šolah, knjižnicah, mladinskih in drugih kulturnih centrih.

Kontakt: core@mail.ljudmila.org, 031 401 556 (Katerina)